Pôžičky sú u nás stále na vzostupe

Pôžičky sú u nás stále na vzostupe

Slovensko patrilo dlhé roky medzi najmenej zadlžené krajiny Európy, a to platilo aj pre naše domácnosti. V posledných rokoch sa však situácia začína meniť, pomaly sme si zvykli žiť na dlh. Počet poskytnutých úverov aj ich objem stúpa a my v tejto oblasti začíname dobiehať západoeurópske krajiny.

 

Účel pôžičiek

Pozrime sa najprv, na čo si to vlastne požičiavame. Prevažujú autá, elektrospotrebiče, prístrojové vybavenie, ako napríklad ponorné čerpadlá a tiež zariadenie domácnosti. Súvisí to aj s tým, že sme čoraz náročnejší. Už nám napríklad nestačia obyčajné kuchyne, radšej si požičiame na kuchyne na mieru. Úvery si však neberieme iba na tovar, ale aj na služby, najčastejšie na dovolenky. Už nás pritom neuspokojí obyčajný hotel, vyžadujeme prinajmenej wellness hotel.

Osobitou kapitolou sú hypotéky. Pri nich došlo k takému rapídnemu vzostupu, že Národná banka Slovenska bola nútená modifikovať pravidlá ich poskytovania tak, aby tento vzostup aspoň čiastočne spomalila. Naproti tomu na Slovensku sme si ešte nezvykli požičiavať na univerzitné štúdium, pretože štátne vysoké školy máme zadarmo.

Príčiny a dôvody

Skúsme sa však zamyslieť aj nad dôvodmi, ktoré nás vedú k tomu, že si toľko požičiavame. Prvý dôvod sme už spomenuli, rastú naše nároky. Chceme viac a vo vyššej kvalite. Ďalším dôvodom je, že to chceme okamžite. Čoraz menej sme ochotní sporiť a svoju spotrebu odkladať na neskoršie. Podporuje nás v tom aj priaznivá situácia na finančná trhoch. K dispozícii sú takzvané lacné peniaze, úroky sú relatívne nízke a úvery výhodné.

Pôžičky by sme mohli dokonca označiť za jeden z pilierov kapitalizmu, trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti. Jej prioritou je neustále zvyšovanie spotreby, čo podporuje aj masívna reklama. Nebudeme hlásať, že úvery sú strašiakom. Pred ich rýchlym rastom by sme sa ale mali mať na pozore. Nezabúdajme totiž na „detail“, že úvery treba aj splácať. Ak to dokážeme, všetko je v poriadku. Ak nie, môžeme sa dostať do problémov. Aj preto sa uvažuje o tom, či do učebných osnov zaviesť predmet finančná výchova, aby sme sa už od malička učili rozumne nakladať so svojimi financiami.

Na záver ešte doplňme, že zadlženosť sa netýka len domácností, ale aj štátu a verejných financií. O tom ale niekedy nabudúce.

Comments are closed.