Obnova dlažby na balkóne alebo terase. Ako na to?

Obnova dlažby na balkóne alebo terase. Ako na to?

Odlepená dlažba alebo priesaky vody patria medzi časté príčiny rekonštrukcie balkónov a terás. Klimatické podmienky denne preverujú kvalitu materiálov stavebnej chémie i dôslednosť práce zhotoviteľov na týchto exponovaných konštrukciách. Dodržiavať správny technologický postup a vhodnú materiálovú skladbu sa oplatí. Nekvalita a nedbanlivosť počas rekonštrukcie sa totiž prejavia už veľmi skoro.

Potreba opravy nášľapnej alebo hydroizolačnej vrstvy balkónov a terás je nevyhnutná najmä vo dvoch prípadoch. V prvom dochádza k priesakom zrážkovej vody, pričom pôvodná dlažba je pevne spojená s podkladom. V druhom prípade je terasa alebo balkón v takom zlom stave, že je nevyhnutné odstrániť vrchné vrstvy až na podkladový betón, ktorý prípadne treba takisto sanovať.

Príprava podkladu

Kľúčom k dokonalému vzhľadu a funkčnosti týchto mimoriadne exponovaných častí domu je dôkladná diagnostika a príprava podkladu balkóna či terasy. Bez dôkladne spevneného podkladu by v budúcnosti mohla hroziť poruchovosť konštrukcie. Je dôležité sa poradiť s kvalitným a spoľahlivým odborníkmi (napr. delta slovakia) ktorí vyhodnotia všetky dôležité parametre a navrhnú nielen ďalší postup, ale aj výber vhodných výrobkov pre stavbu.

Základná konštrukcia musí byť dostatočne pevná, iba tak možno dosiahnuť dostatočnú prídržnosť nasledujúcich vrstiev k podkladu. Treba odstrániť všetky nesúdržné časti z celej plochy podkladu. Plocha musí byť zbavená starých náterov, voskov, nečistôt, mastnôt, prachu, odformovacích olejov, nesúdržnej vrstvy voľných cementov, tzv. cementového mlieka, ochranných nástrekov na obmedzenie rýchlosti odparovania vlhkosti z podkladovej betónovej konštrukcie a pod.

Ak sa v podklade nachádzajú trhliny a praskliny, odporúčame ich zlepiť, prípadne zošiť dvojzložkovým epoxidovým konštrukčným lepidlom alebo dvojzložkovou polyesterovou živicou. V prípade obnaženej oceľovej výstuže ju treba očistiť od skorodovaných častí a natrieť špeciálnym antikoróznym prípravkom.

Lepenie dlažby

Nášľapnú vrstvu možno klásť až na úplne vytvrdnutú hydroizolačnú vrstvu. Tmely na lepenie dlažby by mali byť od toho istého výrobcu, ktorý dodal hydroizoláciu. Na balkóny a terasy patrí výhradne exteriérová dlažba a jej zodpovedajúci typ lepidla. Na tieto konštrukcie sa odporúča použiť rýchlotvrdnúce a deformovateľné lepidlá (najlepšie triedy S2 alebo aspoň triedy S1). Sú schopné prenášať dĺžkové zmeny a pohyby konštrukcií, spôsobené značnými rozdielmi teplôt v lete a v zime. Bližšia špecifikácia lepidla závisí od druhu a formátu dlažby. Počas roboty by sa tiež nemalo zabudnúť využiť leveling system.

Výplň škár medzi dlažbou a obkladmi

Po dostatočnom vyzretí lepiaceho tmelu možno pristúpiť k výplni škár medzi dlažbou a obkladmi vhodným škárovacím prípravkom. Ešte predtým musíme škáry dôkladne vyčistiť od prachu a zvyškov tmelu, tak aby boli čisté a suché. Pre finálnu úpravu terasy sú vhodné škárovacie prípravky s nízkou nasiakavosťou. Osvedčili sa najmä absolútne nenasiakavé epoxidové škárovacie prípravky, ktoré sa vyznačujú výbornou mechanickou odolnosťou a farebnou stálosťou. Sú mimoriadne odolné aj proti chemickým látkam a možno ich ľahko čistiť chemickými prípravkami.

Ako dlažba na terasách a balkónoch sú vhodné aj cementové škárovacie prípravky, treba však vyberať tie s najnižšou nasiakavosťou. Niektorí výrobcovia ponúkajú škárovacie prípravky s protiplesňovou úpravou. Obsahujú špeciálne molekuly organického pôvodu, ktoré sú rovnomerne rozložené v mikroštruktúre škárovacieho prípravku. Tak zabraňujú tvorbe mikroorganizmov, ktoré spôsobujú vznik plesní. Škárovací prípravok by tiež mal byť odolný proti obrúseniu a výkvetom.

Comments are closed.