Dajte svojmu zrubu druhý dych. Renovácia zrubovej stavby a jej oplotenia

Dajte svojmu zrubu druhý dych. Renovácia zrubovej stavby a jej oplotenia

Zrubové stavby sú čoraz viac populárne, a to nielen na rekreáciu, ale aj ako forma bývania. Drevené stavby sú vkusnými, estetickými i funkčnými stavbami, ktoré prinášajú mnoho benefitov. Drevo je však prírodný materiál, a preto netreba podceňovať jeho ochranu a pravidelnú starostlivosť. 

Drevené a zrubové stavby so sebou prinášajú mnoho výhod. Vzhľadom na to, že sú vyrábané z prírodných materiálov, poskytujú omnoho väčšie spojenie s prírodou. Drevo je estetickým a vkusným materiálom, a aj to je jeden z dôvodov, prečo si v stavebníctve stále zachováva svoju obľubu. Prirodzenosť dreva pozitívne vplýva na dojem, ktorý daná stavba vyžaruje, taktiež pozitívne ovplyvňuje celkovú pohodu a atmosféru v domácnosti. Bývanie v drevenom dome či zrube taktiež priaznivo vplýva aj na celkové zdravie. Drevo vytvára príjemnú klímu a prostredie v interiéri. Zrubové stavby majú schopnosť regulácie vnútornej teploty, čím tiež prispievajú k znižovaniu nákladov na energie na vykurovanie. 

Vplyv vonkajších faktorov na odolnosť a životnosť dreva

Drevo je obľúbeným materiálom, tak ako pre exteriér, tak aj interiér. Pri dreve však netreba zabúdať, že ide o prírodný materiál, ktorý v porovnaní s inými stavebnými materiálmi ľahšie podlieha poveternostným vplyvom. A to platí najmä pri drevených stavbách v exteriéri.  Drevo je pri pobyte v exteriéri pravidelne vystavované vplyvom počasia, či už je to dážď, sneh či slnečné žiarenie. Drevo sa tiež ľahšie mechanicky opotrebuje. Najväčšie škody na dreve dokáže napáchať vlhkosť. Ak je drevo dlhodobo vystavené vlhkosti a nepodniknú sa žiadne kroky na zvýšenie jeho odolnosti, môže dochádzať k rôznym poškodeniam. Medzi najčastejšie patrí vznik plesní, deformácia a zmena tvaru a vlastností dreva, napadnutie škodcami či plesňami a hnitie dreva. Týmto poškodeniam sa však dá vyhnúť správnou starostlivosťou o drevo a zabezpečením prevencie a ochrany pred vplyvmi počasia, čím sa zvýši jeho odolnosť a trvácnosť.

Odolnosť a trvácnosť môžete zrubovým stavbám dodať aj ich renováciou. Postaviť si zrubovú stavbu totiž nie je lacnou záležitosťou, a tak by bola veľká škoda, ak by sa takáto stavba nechala schátrať. Je prirodzené, že sa každá stavba, vrátane zrubu časom opotrebuje. 

Vedeli ste napríklad, že každým rokom môže konštrukcia zrubu strácať približne 1% svojho pôvodného stavu? 

Obnovenie pôvodných vlastností dreva

Renovácia zrubu či renovácia oplotenia zrubu je skvelým spôsobom, ako prinavrátiť pôvodné vlastnosti vašej drevenej stavbe a predĺžiť tak jej životnosť. Pri zrubovej stavbe sa renovácia oplotenia, stien a ďalších jeho častí o čosi odlišuje od renovácie drevodomov. Zvyknú sa využívať rozdielne postupy a pri stavbách, ktoré sú vyhotovené zo suchých hobľovaných profilov, sa brúsenie drevených povrchov a aplikácia povrchových náterov realizuje odlišným spôsobom, ako pri stavbách vyhotovených z drevenej guľatiny, ktorá postupom času dozrieva a vysychá.
Renovácia zrubovej stavby si vyžaduje profesionálne zručnosti a skúsenosti. V najideálnejšom prípade by renovácia oplotenia, stien, strechy, okien, dverí a všetkých ďalších drevených častí zrubu mala byť realizovaná špecializovanou firmou.  Renovácia si vyžaduje činnosti, akou je brúsenie drevených povrchov či náter interiéru zrubu, ktoré by mali byť realizované profesionálne a kvalitne. Brúsenie drevených povrchov a následne náter interiéru zrubu a jeho vonkajších častí sú totiž podstatným krokom pri zvyšovaní odolnosti aj trvácnosti zrubovej stavby. Preto by sa nemali podceňovať a mali by byť uskutočnené na sto percent.  Brúsenie drevených povrchov sa využíva pri odstraňovaní starých náterov na stavbe či jej oplotení, aby sa mohol následne aplikovať ochranný náter vonkajších častí zrubu a náter interiéru zrubu. Ochranné nátery sú veľmi dôležitou súčasťou starostlivosti o drevené stavby, pretože zvyšujú odolnosť dreva čím prispievajú k nárastu jeho životnosti.

Comments are closed.